Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vieroitusvalmisteista saa tietoa nyt myös niiden valmistajilta

Yli 6 kuukauden ikäisille vauvoille tarkoitettujen vieroitusvalmisteiden viestinnästä olivat aiemmin Suomessa vastuussa ainoastaan terveydenhuollon ammattilaiset. Neuvolat ovat yhä tärkein tiedonlähde vieroitusvalmisteisiin liittyen. Nyt myös valmistajat voivat kertoa rajoitetusti omista tuotteistaan kuluttajille.
Vuonna 2016 lastenruoka-alan lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja ravitsemussuositukset muuttuivat. Nyt valmistajat voivat kertoa yli 6 kuukauden ikäisille vauvoille tarkoitetuista vieroitusvalmisteista suomalaisvanhemmille. Äidinmaidonkorvikkeen mainonta on rajoitettu suunnattavaksi ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöstölle, joten alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille tarkoitetuista äidinmaidonkorvikkeista saa lisätietoa edelleen vain terveydenhuollon ammattilaisilta.

Elintarviketeollisuusliittoon (ETL) kuuluva Lastenruokayhdistys on laatinut ohjeen vastuullisesta äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden viestinnässä Suomessa. Lastenruokayhdistykseen kuuluu Suomessa toimivia lastenruokatuotteiden valmistajia, maahantuojia ja markkinoijia. Yksi jäsenistä on Suomen Nestlé. Kaikki Lastenruokayhdistyksen jäsenet korostavat, että äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa.

Lue lisää vastuullisesta äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden markkinoinnista ja lataa Elintarviketeollisuusliiton virallinen ohje aiheeseen liittyen.

Kysymyksiä ja vastauksia vieroitusvalmisteisiin ja niiden markkinointiin liittyen

1) Miksi vieroitusvalmisteista voi nyt kertoa kuluttajille?

Lainsäädäntö, viranomaisten ohjeet sekä ravitsemusohjeet muuttuivat vuonna 2016. Näiden muutosten jälkeen Lastenruokayhdistys loi ohjeen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden vastuullisesta markkinoinnista, jota sen jäsenet noudattavat. Näiden muutosten johdosta vieroitusvalmisteista voi nyt rajoitetusti kertoa kuluttajille. Aiemmin vain terveydenhuollon ammattilaiset saivat kertoa vieroitusvalmisteista suomalaisvanhemmille.

2) Mikä on Lastenruokayhdistys?

Lastenruokayhdistys on Elintarviketeollisuusliiton (ETL) yhteydessä toimiva yhdistys, jonka jäseniä ovat Suomessa toimivat lastenruokatuotteiden valmistajat, maahantuojat ja markkinoijat. Lisää tietoa yhdistyksestä löydät osoitteesta http://www.etl.fi/etl/toimialayhdistykset.html.

3) Suositteleeko Nestlé imettämistä?

Kyllä, Nestlé suosittelee imettämistä niin pitkään kuin mahdollista suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti. Äidinmaito on vauvan parasta ravintoa, ja se sisältää kaikki lapsen tarvitsemat ravintoaineet D-vitamiinia lukuun ottamatta. Täysimetystä suositellaan 6 kuukauden, vähintään 4 kuukauden, ikään saakka. Imettämistä suositellaan jatkettavaksi vuoden ikään, ja perheen niin halutessa myös pidempään. Nestlé noudattaa kaikessa markkinoinnissaan Suomessa voimassa olevia lainsäädännön vaatimuksia, viranomaisohjeita ja ravitsemussuosituksia.

4) Mitä eroa äidinmaidonkorvikkeilla ja vieroitusvalmisteilla on?

Äidinmaidonkorvike on tarkoitettu alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille. Korviketta voidaan antaa vauvalle joko imetyksen ohessa tai pelkästään. Tarvittaessa äidinmaidonkorvike riittää vauvan ainoaksi ravinnoksi (D-vitamiinia lukuunottamatta) siihen saakka, kunnes hän alkaa syödä kiinteitä ruokia. Äidinmaito on parasta ravintoa vauvoille. Kysy neuvolastasi lisätietoa äidinmaidonkorvikkeista.

Vieroitusvalmiste on puolestaan tarkoitettu yli 6 kuukauden ikäisille vauvoille. Vieroitusvalmistetta voidaan antaa vauvalle joko imetyksen ohessa tai pelkkänä nestemäisenä ravintona kiinteiden ruokien kanssa.

5) Mistä voin saada lisätietoa äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden lainsäädännöstä?

Lue lisää Eviran nettisivuilta. Klikkaa tästä

6) Mistä voin saada lisätietoa imettämisestä?

Lisätietoa imettämisestä saat terveydenhuollon ammattilaisilta. Ota yhteyttä neuvolaasi.

7) Mistä voin saada lisätietoa pienten lasten ravitsemussuosituksista?

Lisätietoa pienten lasten ravitsemussuosituksista saat terveydenhuollon ammattilaisilta. Lisätietoa saat myös Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen sivuilta

8) Millaisia sääntöjä vieroitusvalmisteiden markkinointiin liittyy?

Vieroitusvalmisteiden vastuullinen markkinointi tarkoittaa sitä, että vieroitusvalmisteiden markkinoinnin yhteydessä:

-    Kuluttajille annetaan asianmukaista tietoa vieroitusvalmisteiden käytöstä siten, ettei imetyksen merkitystä aliarvioida, eikä pulloruokintaa esitetä ihannoivasti (esimerkiksi tuttipulloa ei saa käyttää mainonnassa)
-    Mainonnassa ei käytetä ilmaisuja, kuten ”äidinmaidon kaltainen”, ”luonnollisen kaltainen” tai ”muunnettu”
-    Mainonnassa ei näytetä alle 6 kuukauden ikäisiä vauvoja, vaan yli 6 kuukauden ikäisiä vauvoja, joille vieroitusvalmisteet on tarkoitettu

9) Millaisia merkintöjä vieroitusvalmisteiden markkinoinnissa pitää noudattaa?

Vieroitusvalmisteiden vastuullisessa markkinoinnissa noudatetaan seuraavia merkintöjä:

-    Vieroitusvalmisteista kerrotaan kuluttajille siten, että niitä ei sekoiteta äidinmaidonkorvikkeisiin
-    Käytetään selkeitä tuotenimiä ja mainintaa siitä, että kyseessä oleva tuote on nimenomaan vieroitusvalmiste (esimerkiksi NAN Pro 2 -vieroitusvalmiste)
-    Mainonnassa käytetään seuraavaa tai sitä vastaavaa mainintaa: Äidinmaito on imeväisten parasta ravintoa. Imetystä tulisi jatkaa niin pitkään kuin mahdollista.
-    Mainitaan, että 1) vieroitusvalmisteet on tarkoitettu yli 6 kuukauden ikäisille vauvoille, 2) vieroitusvalmisteet muodostavat ainoastaan osan monipuolistuvasta ruokavaliosta 3) vieroitusvalmisteita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeina alle 6 kuukauden ikäisille vauvoille 4) vieroitusvalmisteiden käytöstä lisätietoja antavat neuvolat

10) Millaisia terveysväittämiä vieroitusvalmisteihin saa liittää?

Vieroitusvalmisteista voi esittää ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EPNAs 1924/2009) mukaisia lapsille hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

11) Voiko terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja materiaaleja jakaa kuluttajille verkossa?

Ei voi. Terveydenhuollon ammattilaisille voi antaa enemmän vieroitusvalmisteisiin liittyvää tietoa kuin kuluttajille. Verkossa oleva ammattilaistieto on oltava kirjautumisen takana tai muuten on varmistauduttava siitä, että sivustolla annettu tieto ei ole muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä.

12) Voiko vieroitusvalmisteita jakaa perheille ilmaiseksi?

Ei voi. Vieroitusvalmisteita voi jakaa ilmaiseksi tai alennettuun hintaan vain silloin, jos sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen on antanut tällaisen suosituksen ja pyynnön.

Etsi

Etkö löydä etsimääsi?

Kokeile uutta kysymysapuria, joka ehdottaa hakusanoja